cartoon rusia porn kostenlose pornos
Tekniker

Gradering

Människan behöver utmaningar och mål att sträva efter.

Idrott är utmanande och spännande. I karaten har vi ett graderingssystem som inspirerar oss att testa våra gränser, att uppnå bättre resultat och att prestera mer. Att nå ett uppsatt mål skänker tillfredsställelse oavsett nivå. Att kämpa tillsammans med andra för att nå detta mål ger erfarenheter som är värdefulla på livets alla områden.

Graderingssystemet är ett stöd i den dagliga träningen och målet med systemet är att vi skall hålla en logisk och pedagogiskt riktig karateträning. Graderingssystemet är utformat för att på bästa sätt utveckla eleven att nå det svarta bältet i våran karatestil. Gradering är inte en tävling, gradera i din takt.

Information om vilka tekniker som ingår till varje bältesgrad finner du via länkarna här under.