cartoon rusia porn kostenlose pornos
JKF Wadokai


Vi medlemmar i JKF Wadokai Japan och klubben är registerad hos JKF wadokai Headquarters (HQ) som en branch. Vår samarbets-/ paraplyorganisation i Sverige heter Kyu Shin Kan.
JKF Wadokai är en av de 4 stilar som representars i vårt världsförbund, World Karate Federation WKF. Vid tävling i Kata i de två första omgångarna på ett EM eller VM måste Katan om det är en Wadotävlande (shitei-kata) utföras på det sätt som vi gör inom vår stilorganisation.

JKF Wadokai utfärdar dan-diplom (svartbältesdiplom) samt efter gradering och ansökan även sk. Instructors license, den finns i tre steg, 3 – 1 kyu. För att kunna deltaga i en gradering för 3 kyu Instructors lic. krävs att man först graderat till lägst 3 dan, 2 kyu 4 dan samt 1 kyu 5 dan.
Om man är graderad till lägst 4 dan och har tagit en 3 kyu Wadokai Instructor- eller 2 kyu Wadokai Referee-license kan efter ansökan erhålla en Examinerslicense vilken innebär att man har graderingsrätt.
Dvs. kan tillsammans med andra Examiners gradera upp medlemmar till dan-grader(svart bälte).

Vart 5;e år arrangeras WORLD WADO CUP (WWC) i Japan, en stor tävling för Wadokai- medlemmar från hela världen. Medlemmar från Alingsås KK deltog 2005 och 2010 i det tekniska seminariet samt graderingar som arrangerades av HQ i samband med WWC. 2010 hade Alingsås KK även med 3 st tävlande på World Wado Cup.